دکتر رامین کمالی

یک پزشک متخصص مغز و اعصاب که آشنا به انواع بیماری‌های این حوزه بوده و می‌تواند بسیاری از بیماری‌ها را پس از تشخیص ، با دارو یا دیگر روش‌های درمانی بهبود ببخشد. اما برخی بیماری‌ها هستند که در صورت وخامت نیاز قطعی به جراحی مغز و اعصاب خواهند داشت و در اینجا تنها یک جراح مغز و اعصاب می‌تواند باعث درمان و نجات جان بیمار شود . برخی عارضه‌هایی که به دست جراح مغز و اعصاب درمان می‌شوند عبارتند از : تومور های مغز  و تومورهای نخاعی ، بیماری های مرتبط با سیستم عروقی مغز و اعصاب از جمله آنوریسم های مغزی و avm مغزی ، بیماری های مرتبط با ستون فقرات از جمله دیسک کمر و گردن و تنگی کانال نخاعی کمری و گردنی و جراحی های اصلاحی ستون فقرات مانند اسکولیوز و کیفوز

اسکولیوز

تنگی کانال نخاعی گردن

تومورهای ستون فقرات

تنگی کانال نخاعی کمر

شکستگی ستون فقرات

دیسک گردن

سرخوردگی مهره کمری

دیسک کمر

تلفن جهت تعیین وقت

021-123456789